Insolvence a dědictví: Jak ovlivní mimořádný příjem oddlužení?

Cesta z dluhů je dlouhá a trnitá, nikdy nevíte, na jaký výmol narazíte. Insolvenční zákon stanovuje dlužníkovi řadu povinností, které musí při schváleném oddlužení plnit. Za jejich porušení hrozí sankce v podobě zrušení již schváleného oddlužení a následném vyhlášení konkurzu na majetek dlužníka. Chcete-li tedy úspěšně proplout celým procesem osobního bankrotu, nezbývá nic jiného, než pět let poctivě plnit splátkový kalendář a dodržet veškeré podmínky stanovené insolvenčním soudem. Nesmíte se znovu neúměrně zadlužit a jakýkoli mimořádný příjem použít na splátky dluhů věřitelům. Pětileté období oddlužení může zasáhnout řada životních změn (rozvod, stěhování, pracovní úraz, ztráta zaměstnání, apod.), které mají a nebo nemají vliv na samotný průběh oddlužení. Znenadání můžete třeba také zdědit velký majetek a pak vás bude zcela jistě zajímat, jak je právně ošetřena insolvence a dědictví. Co se stane s dědictvím v průběhu oddlužení?

Schválení oddlužení

Jestliže vás dluhy dostaly až do platební neschopnosti a jejich splácení je již nad rámec vašich možností, pak je osobní bankrot zcela jistě vhodným způsobem, jak se oddlužit. Ovšem osobní bankrot se nedá automaticky aplikovat na každý dluh, který nesplácením závazku vznikne. Oddlužení je právně ošetřeno insolvenčním zákonem a řídí se jasně danými podmínkami. Z toho důvodu se dá považovat schválení oddlužení za první krok k úspěšnému oddlužení. Jenom soudním rozhodnutím o způsobu oddlužení nic nekončí. Právě naopak. Insolvenční zákon klade na dlužníka v celém průběhu oddlužení značně vysoké nároky a neplnění povinností zpravidla vždy znamená konec insolvence.

Nejčastější formou oddlužení bývá stanovení splátkového kalendáře, kdy je insolvenčními srážkami postižena značná část mzdy. Zůstane vám jen minimální nezabavitelná částka, která slouží k pokrytí životních nákladů. Jestliže v průběhu plnění splátkového kalendáře obdržíte jakýkoli neočekávaný příjem, jedná se o mimořádný příjem, se kterým je nutno naložit dle insolvenčního zákona.

Mimořádný příjem

Za mimořádné příjmy je možno považovat velmi rozmanité a rozsáhlé množství příjmů, které jednoduše řečeno získáte navíc ke své mzdě. Počítají se všechny ojedinělé a nahodilé příjmy, příležitostné příjmy z brigád, vedlejší činnosti, výhra v loterii, dědictví, dar, atd. Hlavní povinností dlužníka je každý takový mimořádný příjem oznámit insolvenčnímu správci, který jej následně použije k uspokojení pohledávek věřitelů. Zatajení mimořádného příjmu se rozhodně nevyplácí, může to pro vás znamenat konec insolvence. Pokud se jedná o drobné částky, je situace poměrně jednoduchá. Ale jak vypadá insolvence a dědictví? I na takové případy pamatuje insolvenční zákon.

Dle § 412 insolvenčního zákona platí, že po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

Insolvence a dědictví

Právní norma tedy zcela zřetelně stanoví pravidla insolvence a dědictví. Pokud získáte během oddlužení formou splátkového kalendáře dědictví v podobě majetku, pak o této skutečnosti musíte informovat insolvenčního správce, insolvenční soud a věřitele. Takový majetek musí dlužník předat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek z prodeje poté slouží jako mimořádný příjem určený k mimořádné splátce dluhů věřitelům. V případě, že je hodnota majetku několikanásobně vyšší než dlužníkovy závazky vůči věřitelům, dochází nejprve k uspokojení pohledávek věřitelů a přebytek z prodeje se předává dlužníkovi do jeho volné dispozice.

Jestliže jste v insolvenci, nemůžete se ani znovu zadlužit. Jakákoli nová půjčka či úvěr může zmařit vaše dosavadní úsilí. V takovém případě by se soud mohl domnívat, že oddlužením sledujete nepoctivý záměr a insolvenci by zrušil.

2 komentáře k “Insolvence a dědictví: Jak ovlivní mimořádný příjem oddlužení?

  • Dobrý den, mám dotaz. Měl bych v dědickém řízení po otci zdědit jeho dluh, jedná se o splátku půjčky na auto a přitom mi zbývá do konce insolvence jen půl roku. Mám raději dědictví odmítnout a nebo jak případné další splácení tohoto dalšího dluhu z dědictví ovlivní můj konec insolvence? Předem děkuji za odpověď

Napsat komentář