Konec insolvence a osvobození dlužníka

Podmínky oddlužení jsou velmi tvrdé a nekompromisní, žít pět let na hranici bídy a chudoby skutečně není jen tak. Po celou dobu jste pod dohledem insolvenčního správce, kterému neunikne sebemenší prohřešek. Žádné příjmy navíc neutajíte, veškeré peníze odchází na splátky dluhů věřitelům. V opačném případě by se vám osobní bankrot zhroutil jako domeček z karet a vy byste museli věřitelům zaplatit vše do poslední koruny. Pokoušet takové riziko jistě nestojí za to, a tak nezbývá nic jiného, než se na pár let uskromnit. Pokud se vám podaří úspěšně proplout celým procesem oddlužení a splatíte minimálně třetinu svých závazků, čeká na vás konec insolvence, jako poslední fáze insolvenčního řízení. Ta však neprobíhá automaticky a vyžaduje určité právní kroky. Pojďme se s nimi tedy blíže seznámit.  

Insolvenční řízení

Podáním insolvenčního návrhu současně s návrhem na povolení oddlužení je zahájeno insolvenční řízení, které okamžitě zastaví veškeré exekuce a vymáhání pohledávek věřitelů. Jakmile soud rozhodne o úpadku dlužníka a povolí osobní bankrot, musí dlužník plnit veškeré podmínky oddlužení stanovené insolvenčním soudem. Především je nutné, aby řádně a včas plnil splátkový kalendář a nesmí na sebe přijímat nové závazky, které by nebyl schopen v době jejich splatnosti splnit. Kromě insolvenčního správce na dlužníka dohlíží insolvenční soud i věřitelé. Dlužník je povinen jim každého půl roku předkládat přehled příjmů za uplynulé období šesti měsíců. V případě, že dlužník nedodržuje soudem stanovená pravidla, může insolvenční soud již schválené oddlužení zrušit a úpadek dlužníka řešit konkursem.

Splnění oddlužení

Pokud dlužník řádně plní splátkový kalendář a splatí alespoň 30 % svých závazků, rozhodne insolvenční soud o splnění oddlužení, proti němuž není odvolání přípustné. Právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. To však neznamená samotný konec insolvence. Aby byl dlužník očištěn od všech dluhů a mohl začít nový život s čistým štítem, musí podat k soudu návrh na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení.  

Komentář insolvenčního zákona říká doslova, …”jestliže dlužník splnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní jen tak na návrh dlužníka.”

Dlužník může požádat o osvobození od placení pohledávek, jestliže:

  • úspěšně prošel oddlužením (bez ohledu na způsob plnění);
  • podá výslovný návrh (je zcela na úvaze dlužníka, zda toto dobrodiní zákona využije a o osvobození požádá a nebo po skončení insolvence zbylé dluhy doplatí dobrovolně)

Do návrhu na osvobození od placení pohledávek jsou zahrnuty všechny závazky, které jsou součástí oddlužení a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (jedná se o všechny pohledávky, tedy i ty nepřihlášené). Dlužníkovi jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. Avšak v případě, že byl na majetek dlužníka vyhlášen konkurs, o osvobození rozhodnout nelze.

Po pěti letech jste bez dluhů

Návrh na osvobození od placení pohledávek je třeba podat k soudu neprodleně, jakmile soud vydá rozhodnutí o splnění oddlužení. Je zde teoretická možnost, že by se věřitelé mohli pokusit domáhat zaplacení zbytku svých pohledávek. Proto, čím dříve, tím lépe pro vás. Jsou-li splněny veškeré požadavky pro splnění, soud vydá usnesení o osvobození od placení pohledávek a žádný věřitel vůči vám už nemůže nárokovat svoji pohledávku. Pokud by někdo z věřitelů argumentoval tím, že svoji pohledávku nepřihlásil k soudu, má smůlu, neboť nemá nárok na její uspokojení. Teprve v tuto chvíli nastává opravdový konec insolvence.

Ve výjimečných případech může soud osvobození od placení pohledávek zpětně odejmout. To lze v případě, jestliže v období tří let následujících po usnesení o svobození od placení pohledávek vyjde najevo, že dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo pokud byl odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení či jinak poškodil věřitele.

Pokud by soud osvobození zrušil, mohli by se věřitelé domáhat nesplacené části pohledávek na dlužníkovi.

3 komentáře k “Konec insolvence a osvobození dlužníka

Napsat komentář