Jak funguje sledování insolvence

Oddlužení je dlouhodobá záležitost probíhající v několik fázích, jež vyžadují určité právní kroky. Ty jsou stanoveny insolvenčním zákonem a při jejich dodržení se dlužník dokáže zbavit 70 % svých závazků. Samotná cesta k životu bez dluhů začíná podáním insolvenčnho návrhu, kdy je okamžitě zahájeno insolvenční řízení a celý jeho průběh je zaznamenán v insolvenčním rejstříku. A právě insolvenční rejstřík je při oddlužení nepostradatelným zdrojem informací, které jsou důležité jak pro dlužníky, tak i věřitele. Sledování insolvence je veřejné, každý se může o konkrétní osobě či firmě dozvědět téměř vše a zákonně si ověřit solventnost protistrany. Účastníkům insolvenčního řízení jsou prostřednictvím insolvenčního rejstříku doručovány některé písemnosti a rozhodnutí soudu. Insolvenční rejstřík provozuje Ministerstvo spravedlnosti a jeho online verzi naleznete na oficiálních webových stránkách. Veškeré informace jsou zde poskytnuty zcela zdarma.

Insolvenční rejstřík

Při insolvenčním řízení dochází ke stovkám událostí (přijetí insolvenčního návrhu, rozhodnutí o úpadku, přihláška pohledávky, nařízené jednání, incidenční spory, atd.), které mají zásadní vliv na celý proces oddlužení. Pokud například jako věřitel sami nepřihlásíte svoji pohledávku do insolvečního řízení, můžete přijít o peníze (podle zákona běží lhůta 30-ti dnů). Z toho důvodu je sledování insolvence firem a fyzických osob více než důležité. Přitom v insolvenčním rejstříku nejsou jen informace o právě probíhajících insolvenčních řízeních, ale je možné vyhledat údaje i pět let zpětně. Pokud chcete jako osoba nebo subjekt vstoupit do nového obchodního vztahu, můžete si nejprve ověřit, jak je na tom s dluhy konkrétní fyzická osoba a nebo firma.

Sledováním insolvence předejdete nežádoucím následkům:

  • zamezíte promeškání lhůty pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
  • podepsání smlouvy s firmou, která je v insolvenci, zpravidla znamená nevymahatelnost plnění
  • jako podnikatel nemůžete nepřihlášenou pohledávku odepsat v rámci daňových nákladů

Sledování insolvenčního rejstříku je jediným způsobem, jak se vyhnout riziku spojeným s insolvencí nejen obchodních partnerů, ale i fyzických osob. Zaměstnavatelé využívají také sledování insolvence k plnění povinností spojených s insolvenčními srážkami ze mzdy u zaměstnance.

Monitoring insolvenčního rejstříku

Do insolvenčního rejsříku jsou zapisováni lidé a firmy, na které už byl podaný insolvenční návrh a bylo zahájeno insolvenční řízení. Každý člověk si může veškeré informace o konkrétní insolvenci sám vyhledat na příslušných webových stránkách. Do systému stačí jen zadat údaje, které znáte – jméno a příjmení, rodné číslo, IČO společnosti, obchodní jméno firmy, spisovou značku.

V případě, že podnikáte, má sledování insolvence u vašich obchodních partnerů zásadní význam. Jednoduše zjistíte, zda některý z dodavatelů vaší firmy není ohrožen insolvenčním řízením a nemá dluhy. Chcete-li uzavřít nový obchodní vztah, pak si můžete ověřit, jestli se jedná o solidní firmu.

Vzhledem k tomu, že v podnikatelské sféře z hlediska množství firem je ruční vyhledávání v insolvenčním rejstříku poměrně pracné, je možno využít tzv. monitoring insolvenčního rejstříku, což je v podstatě online služba, která vše pohlídá za vás. Jakmile dojde k aktualizaci dat u vámi požadovaných subjektů či osob, jste okamžitě informováni emailem. Tím máte dokonalý přehled o všech firmách, s nimiž spolupracujete. Monitorovány jsou právnické i fyzické osoby, podnikatelé i nepodnikatelé.

Evidence v insolvenčním rejstříku má samozřejmě svůj dopad na fungování jednotlivců a firem. Pro fyzické osoby může například záznam v rejstříku znamenat do budoucna překážku k získání bankovního úvěru. Zadlužené firmy zase mohou být ohroženy nedostatkem zakázek a přísnějšími požadavky na způsob placení ze strany obchodních partnerů.

Napsat komentář