Jak je stanovena u insolvence minimální nezabavitelná částka

Vzít si půjčku je pro mnoho lidí velmi lákavá nabídka. Jestliže však přecení svoje možnosti a na splátky nezbývají peníze, úroky nezadržitelně rostou. Věřitelé jsou neodbytní a snaží se všemi možnými způsoby přimět dlužníka k placení. Jak si ale poradit, když peníze prostě nemáte? Účinným řešením může být oddlužení neboli osobní bankrot. Exekutoři vám dají pokoj a vy máte možnost uhradit alespoň třetinu svých závazků. Veškeré příjmy v následujících pěti letech půjdou na dluhy. V takovém případě vás zcela jistě bude zajímat, jak je stanovena u insolvence minimální nezabavitelná částka, která vám na živobytí zůstane. Tuto částku vám musí zaměstnavatel vždy vyplatit, jelikož slouží k zajištění základních životních potřeb. Její výpočet ale záleží na řadě kritérií.  

Formy oddlužení

Osobní bankrot je poměrně náročná záležitost, která na dlužníka klade vysoké nároky, a to nejen po administrativní stránce. Aby soud oddlužení vůbec povolil, musíte především jako dlužník splňovat podmínky dané insolvenčním zákonem. To v praxi znamená, že máte závazky alespoň ke dvěma věřitelům a dostatečně vysoké příjmy, případně majetek. Už jen podání perfektně zpracovaného insolvenčního návrhu spolu s návrhem na povolení oddlužení je prvním krokem k úspěchu. Dlužník v žádosti o osobní bankrot navrhne soudu, jakou formou má být oddlužení provedeno, avšak soud může rozhodnout jinak.

Oddlužení může být provedeno dvěma způsoby:

  • prodejem majetku
  • splátkovým kalendářem

Soud zpravidla nařizuje pouze jednu z těchto variant, i když mohou nastat výjimky. V případě, že máte majetek v dostatečné ceně, aby došlo k úhradě alespoň 30 % vašich závazků, soud stanoví insolvenčního správce, který provede soupis majetku a ten je následně prodán v dražbě. Z výsledku dražby jsou pak uspokojeny pohledávky věřitelů.

Častější formou oddlužení je splátkový kalendář. Tento způsob osobního bankrotu soud povolí tehdy, jestliže budete schopni v následujících pěti letech uhradit nejméně 30 % pohledávek věřitelů. Ale pozor! To neznamená, že uhradíte pouze 30 %. V praxi to vypadá tak, že splácíte po celou dobu, takže ve skutečnosti můžete zaplatit i více než 30 % hodnoty závazků.

Pokud existuje reálná možnost, že by vám soud insolvenci zamítl z důvodu nedostatečného příjmu, může vám na splátky oddlužení přispívat další osoba, abyste byli schopni hradit požadované minimum. Pak je ovšem nutné k žádosti o oddlužení doložit příslušný závazek.

Jak probíhá oddlužení formou splátek

Jestliže soud povolí oddlužení postupným splácením (splátkový kalendář), musíte odvádět všechny svoje příjmy na úhradu pohledávek. V podstatě to je stejná situace, jako kdyby byla provedena exekuce na mzdu – dlužníkovi zůstává u insolvence minimální nezabavitelná částka.

K úhradě pohledávek dlužníka jsou použity veškeré příjmy:

  • výplata a obdobné příjmy ze všech zaměstnání
  • dědictví nebo dar, které dlužník získá v tomto období
  • všechny ostatní mimořádné příjmy (výhra v loterii)

Dále má dlužník povinnost oznámit insolvenčnímu správci jakoukoli změnu zaměstnání a dvakrát ročně (k 15. březnu a k 15. září) podat přehled o svých příjmech.

Nezabavitelná částka mzdy

Nezabavitelná (nepostižitelná) část mzdy je upravena občanským soudním řádem a zároveň speciálním nařízením vlády o nezabavitelných částkách. Tato částka nesmí být zaměstnanci  v rámci insolvenčních srážek sražena, ale naopak mu musí být plátcem mzdy vždy vyplacena. Je určena k zajištění základních životních potřeb nejen zaměstnance s insolvenčními srážkami (osoba povinného), ale i každé další osobě, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné.

Od 1. ledna 2017 zaznamenala nezabavitelná částka jisté změny a tudíž zaměstnanci s insolvenčními srážkami mají nižší čistou mzdu. Pro rok 2017 činí nezabavitelná částka dlužníka 6 154,67 Kč. Na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1 538,67 Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy je pro rok 2017 stanovena na 9 232 Kč.

Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky:

  • životní minimum jednotlivce
  • normativní náklady na bydlení

Náklady na bydlení vláda svým nařízením snížila z částky 5 858 Kč na 5 822 Kč. Vzhledem k tomu, že k valorizaci částek životního a existenčního minima zatím nedošlo, u insolvence minimální nezabavitelná částka na dlužníka tedy mírně poklesla. S počtem vyživovaných osob tedy klesla i částka, kterou je možné dlužníkům celkově ponechat.

Názorný příklad nezabavitelných částek:

  • svobodný, bezdětný zaměstnance bude mít nezabavitelnou částku 6 154,67 Kč (6 155 Kč)
  • ženatý zaměstnanec (manželka a dvě děti) bude mít nezabavitelnou částku 10 770,68 Kč (6 154,67 + 1 538,67 + 1 538,67 + 1538,67), tedy 10 771 Kč

Insolvenční srážky mzdy jsou plátcem mzdy prováděny vždy dle pravidel přednostní pohledávky, přičemž v prvé řadě jsou vždy uspokojeny pohledávky výživného (alimenty).

Mějte na paměti, že oddlužení nekončí automaticky po pěti letech. Po uplynutí této doby musíte podat k soudu žádost o osvobození od placení zbytku pohledávek. Pokud ji soud na základě splnění podmínek schválí, teprve potom jsou vám všechny zbývající dluhy smazány.

Napsat komentář