Jak podat žádost o ukončení insolvence

Oddlužení neboli osobní bankrot je běh na dlouhou trať. Nejenže vás čeká nelehké pětileté období, kdy musíte splatit minimálně třetinu svých závazků, ale úspěšný průběh oddlužení závisí také na řadě administrativních úkonů. Pokud bude už prvotní návrh na oddlužení obsahovat formální chyby a nebude splňovat veškeré parametry dané insolvenčním zákonem, u soudu neuspějete. Využít služby oddlužovacích společností či bezplatných finančních poraden je jistě na místě. Nejenže vás provedou celým procesem oddlužení, ale i v konečné fázi vám poradí, jak podat žádost o ukončení insolvence. I ta má dané náležitosti, jež je nutné bezpodmínečně dodržet. V opačném případě může nastat situace, že věřitelé budou požadovat doplacení celého dluhu. Víte, jaké kroky musíte učinit k tomu, abyste po pěti letech byli skutečně bez dluhů?

Insolvence má jasně stanovené podmínky

Jenom tím, že vám soud povolí osobní bankrot a vy máte najednou klid od všech exekutorů a vymahačů, ještě není vyhráno. To vše je jenom začátek. Pět let musíte plnit všechny podmínky, které vám stanovil insolvenční soud a neudělat žádnou chybu. Jestliže porušíte pravidla, soud jednoduše insolvenci ukončí a vy budete opět čelit útoku věřitelů. Pokud se vám podaří bez problému splatit za pět let 30 % svých dluhů, soud rozhodne o splnění oddlužení a vy můžete neprodleně podat žádost o ukončení insolvence. Ta musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona, a proto se raději obraťte na kvalifikované odborníky. Bylo by škoda nechat žádost zamítnout z důvodu formální nesprávnosti.

Jak podat žádost o ukončení insolvence

Máte-li v ruce rozhodnutí soudu o splnění oddlužení, je třeba jednat rychle. I když to není běžnou praxí, přesto je zde teoretická možnost, že by vás věřitelé předešli a chtěli by zbývající výši pohledávek doplatit. Z toho důvodu je nutné ihned podat k soudu návrh na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení. Součástí tohoto návrhu jsou všechny pohledávky, které byly zahrnuty do oddlužení a jež jste dosud nesplatili.

Jestliže soud shledá, že jste úspěšně prošli celým procesem oddlužení, splatili minimálně třetinu svých závazků a dodrželi všechny podmínky stanovené insolvenčním soudem, vydá usnesení o osvobození od placení pohledávek. Teprve v tomto okamžiku jsou vám všechny dluhy z minulosti smazány a nikdo z věřitelů nemůže vůči vám nárokovat svoji pohledávku.

Zákon pamatuje na výjimečné případy

Jestliže v následujících třech letech po vydání usnesení o osvobození od placení pohledávek vyjde najevo, že dlužník jednal podvodně vůči věřitelů a nebo byl odsouzen za úmyslný trestný čin vztahující se k průběhu oddlužení nebo jeho ukončení, může soud osvobození od placení pohledávek zpětně odejmout.

Konec insolvence neznamená, že pouhým splacením třetiny závazků se po pěti letech automaticky zbavíte povinnosti zaplatit i zbývající dluhy. Musíte podat výslovnou žádost, teprve pak vám budou všechny dluhy smazány.

5 komentářů k “Jak podat žádost o ukončení insolvence

Napsat komentář