Kolik činí nezabavitelná částka insolvence

Když už předlužení lidé neví kudy kam, vloží všechny svoje naděje do insolvence, která je má zachránit před vymahačskými praktikami věřitelů. Podáním insolvenčního návrhu sice nastane klid na rozbouřeném moři dluhů, ale v praxi to je jen začátek. Dlužníka ještě čeká dlouhá a strastiplná cesta. Všechno, co v následujících pěti letech vyděláte, půjde na dluhy a vám zůstane na živobytí jen minimální částka. Někteří lidé se však už dopředu obávají, zda s takovou částkou vůbec dokážou přežít a žádost o oddlužení ani nepodají. A to je právě škoda. Šanci na úspěch má každý, kdo splňuje základní podmínky insolvenčního zákona. Nechcete-li být zadluženi až do konce života, zjistěte si, kolik činí nezabavitelná částka insolvence. Uskromnit se na pár let jistě stojí za to.

Jak se zbavit dluhů

Osobní bankrot má jasně daná pravidla a dlužníkovi nezbývá nic jiného, než se jimi bezpodmínečně řídit. Prakticky jsou dva způsoby, jak se můžete oddlužit. Buď budete po dobu pěti let plnit splátkový kalendář a na nezbytné životní výdaje vám zůstane nezabavitelná částka insolvence a nebo bude v dražbě prodán váš majetek, jehož hodnota je dostatečně vyšší než 30 % vašich závazků. Formu oddlužení stanoví soud a ve většině případů se přiklání spíš k variantě splátek. Ovšem za předpokladu, že má dlužník odpovídající příjmy. Pak by vám už nezbývalo nic jiného, než najít další osobu, která by na splátky dluhů přispívala. I tato skutečnost však musí být právně ošetřena a řádně doložena soudu.

Nezabavitelná část mzdy

Jednoduše řečeno, oddlužení formou splátkového kalendáře znamená, že v následujících pěti letech bude insolvenčními srážkami postižena nejen značná část vaší mzdy, ale na splátky dluhů půjdou rovněž jakékoli mimořádné příjmy (odměny, dary, dědictví, apod.). K zajištění nezbytných životních nákladů bude sloužit pouze tzv. nezabavitelná částka, kterou vám plátce mzdy musí vždy vyplatit. Ta pro rok 2017 činí pro osobu dlužníka 6 154,67 Kč a pro každou osobu, k níž má dlužník vyživovací povinnost 1 538,67 Kč. Výši nezabavitelné částky určuje životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení. Všeobecně lze konstatovat, že od roku 2017 tato částka mírně poklesla, jelikož nedošlo k valorizaci částek životního a existenčního minima.

Mezi vyživované osoby se počítá manželka a všechny nezaopatřené děti, s výjimkou situace, kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné (alimenty), pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce, nezapočítávají.

Život bez dluhů

I když během pěti let zaplatíte minimálně třetinu svých závazků, neznamená to automaticky, že jste od zbytku dluhů osvobozeni. Oddlužení má také konečnou fázi, kdy soud musí nejprve rozhodnout o splnění podmínek oddlužení a teprve potom můžete požádat o osvobození od placení zbytku pohledávek. Zbývající nesplacené dluhy, které byly součástí oddlužení jsou vám tedy odpuštěny pouze na základě vaší výslovné žádosti.

Napsat komentář