Nezabavitelná částka při insolvenci: Kolik vám zůstane na živobytí?

Dluhy se dnes staly běžnou součástí života. Kdekdo splácí hypotéku, leasing, spotřebitelský úvěr. Pokud máte dostatečně vysoké příjmy a v pohodě zvládnete měsíční splátky, proč ne. Ale život nejede přesně podle plánu, a tak se může lehce stát, že přijdete o zaměstnání, onemocníte, rozejdete se s partnerem, a najednou nestíháte platit. Úroky rostou neuvěřitelně rychle, věřitelé se ozývají a vy nevíte kudy kam. V takovou chvíli se jeví jako velmi účinné řešení požádat soud o osobní bankrot. Tím získáte pro sebe prostor a čas k tomu, abyste mohli splatit minimálně třetinu všech svých závazků a v konečném výsledku se také jednou provždy oddlužili. V následujících pěti letech půjdou veškeré vaše příjmy na dluhy a tudíž vás bude jistě zajímat, jaká je nezabavitelná částka při insolvenci a kolik vám zůstane na živobytí.

Jak se oddlužit

Oddlužení neboli osobní bankrot je sice náročný dlouhodobý proces, ale pokud se vám podaří překonat veškerá jeho úskalí, můžete začít po pěti letech úplně znovu od nuly. Jestliže splňujete všechny zákonem dané podmínky, můžete podat k soudu návrh na povolení oddlužení a v něm mimo jiné navrhnout způsob, jak chcete oddlužit. Jestliže soud návrhu vyhoví a povolí vám osobní bankrot, zároveň určí také konkrétní formu oddlužení. Ta bude provedena buď prodejem majetku a nebo splátkovým kalendářem. Soud zpravidla volí druhou variantu, tedy měsíční splátky, které se budou strhávat přímo z vašeho platu a vám zůstane jen nezabavitelná částka při insolvenci. Tu vám musí zaměstnavatel vždy vyplatit, takže se nemusíte obávat, že by vám při insolvenci nezůstala ani koruna. Vše ostatní, co je nad její rámec, odchází na splátky dluhů věřitelům.

Kolik činí nezabavitelná částka mzdy

Výplata nezabavitelné částky mzdy je stanovena občanským soudním řádem, který říká, že dlužníkovi musí zůstat minimální částka k pokrytí jeho základních životních potřeb. Pro výpočet toho, kolik peněz vám zůstane, je rozhodující několik faktorů. V prvé řadě se výše nezabavitelné částky odvíjí od toho, jestli žijete sami a nebo s manželkou a případně i s dětmi, k nimž máte vyživovací povinnost. Insolvenční srážky se počítají vždy z čisté mzdy (z hrubé mzdy se nejprve strhnou zákonné srážky jako sociální a zdravotní pojištění a daně). Pro jednotlivce je nezabavitelná částka rovna ⅔ z částky životního minima a normativních nákladů na bydlení.

Od 1. ledna 2017 je nezabavitelná částka zaměstnance s insolvenčními srážkami (dlužníka) stanovena na 6 154,67 Kč a na každou další vyživovanou osobu 1 538,67 Kč.

Zvýšení nezabavitelné částky jednotlivce (dlužníka) se provádí, i když má manželka svůj vlastní příjem. U dětí se zvýšení provádí pouze v případě, že není na toto dítě nařízena exekuce z důvodu dlužného výživného (alimentů). Jestliže mají insolvenční srážky mzdy oba manželé, pak se zvýšení nezabavitelné částky provádí u obou z nich.

Insolvenční srážky mzdy jsou povinností zaměstnavatele

Jestliže je insolvenčním soudem nařízeno provádění srážek ze mzdy, pak má zaměstnavatel povinnost tyto srážky provádět a nemůže je nijak odmítnout. Zaměstnavatel tedy nemá ani možnost zkoumat oprávněnost jejich provádění. Povinností dlužníka po celou dobu splácení je oznámit jakoukoli změnu ovlivňující splátkový kalendář (změna zaměstnání, rozvod, atd.) insolvenčnímu správci.

V případě, že se vám podaří během pěti let splatit minimálně třetinu závazků a neporušíte žádnou z podmínek osobního bankrotu, budou vám po této době rozhodnutím soudu všechny dluhy z minulosti smazány a věřitelé si už dále nemohou nárokovat zaplacení zbytku pohledávek vůči vám.

Napsat komentář