Jak je stanoveno životní minimum při insolvenci 2017

Životní minimum je minimální hranice příjmů k zajištění výživy a ostatních potřeb. V případě oddlužení se jedná o tzv. nezabavitelnou částku mzdy, která vám v průběhu následujících pěti let zůstane na živobytí. Všechno, co vyděláte nad rámec této částky půjde na splátky dluhů věřitelům. Stejně tak každý mimořádný příjem, dědictví, dar, výhra v loterii a i odměny v zaměstnání. Proto se musíte připravit na to, že budete počítat doslova každou korunu a přitom se nesmíte znovu zadlužit. Jde to vůbec zvládnout? Rodinný rozpočet zcela jistě zaznamená razantní změny a zúží se jen na základní položky. Na dovolenou u moře či investici do lepšího bydlení můžete na pár let zapomenout. Ale budoucí život bez dluhů určitě stojí za to. Dříve než podniknete dílčí kroky k oddlužení, zjistěte, jaké je životní minimum při insolvenci 2017 a vše si řádně propočítejte. Splátky dluhů totiž vyžadují dostatečný příjem, v opačném případě vám soud osobní bankrot nepovolí.

Způsoby oddlužení

Insolvence neboli oddlužení má jasně dané zákonné podmínky, jejichž naplnění je výchozím předpokladem k tomu, aby vám soud návrh na povolení oddlužení schválil. Ne každý s žádostí o oddlužení uspěje, a proto její zpracování je základem úspěchu. V návrhu na povolení oddlužení mimo jiné uvedete, jakým způsobem se chcete oddlužit. Zákon připouští dvě možnosti: prodej majetku v dražbě (jeho hodnota musí být vyšší než 30 % všech vašich závazků) nebo splátkový kalendář. Konečné rozhodnutí je však na soudu, který vždy přihlíží ke konkrétním okolnostem. Ve většině případů se přiklání ke splátkovému kalendáři, který se samozřejmě odvíjí od výše vaší mzdy. Samotnou výši splátek určuje řada faktorů a také to, jak je stanoveno životní minimum při insolvenci 2017. Nemusíte se ale ničeho obávat, bez peněz nebudete. Nezabavitelná částka, která vám zůstane, podléhá ustanovením občanského soudního řádu a zaměstnavatel vám ji musí vždy vyplatit.

Nezabavitelná částka mzdy v roce 2017

Nezabavitelná částka mzdy se počítá z čisté mzdy zaměstnance (dlužníka) a její výše je určena dvěma položkami, životním minimem jednotlivce a normativními náklady na bydlení. V roce 2017 se dlužníkům nezabavitelné minimum mírně snížilo. Náklady na bydlení klesly z 5 858 Kč na 5 822 Kč, avšak současně nedošlo k valorizaci částek životního minima, a proto v konečném výsledku dostanou dlužníci vyplacenu menší část mzdy.

Od 1.ledna 2017 činí nezabavitelná částka jednotlivce (osoby dlužníka) 6 154,67 Kč a každé další vyživované osoby (manželka, děti) 1 538,67 Kč. Insolvenční srážky mzdy se provádí na základě pravidel přednostní pohledávky. Pokud je navíc u dítěte exekučně nařízena splátka dluhu na výživném (alimenty), nezabavitelná částka se nezvyšuje na dítě, jehož se exekuce týká. Má-li zaměstnavatel jako plátce mzdy soudní příkaz k provádění insolvenčních srážek, musí tuto povinnost plnit a nemá žádnou možnost ji odmítnout.  

Za pět let můžete být bez dluhů

Oddlužení splátkovým kalendářem trvá pět let a za tu dobu musíte být schopni zaplatit minimálně 30 % z celkového objemu všech vašich závazků. Avšak v praxi to většinou znamená, že splácíte po celou dobu, takže velmi často se stává, že dlužník zaplatí daleko více, než jednu třetinu. 30 % je pouze minimální hranice k tomu, aby soud s přihlédnutím k plnění dalších podmínek rozhodl po pěti letech o splnění oddlužení. Nezapomeňte ale, že během osobního bankrotu nesmíte ničím ohrozit stávající splátkový kalendář. V takovém případě by vám soud insolvenci zrušil a další šanci na oddlužení už mít nemusíte.

Napsat komentář