Oddlužení a exekuce: Co je lepší řešení?

Když necháte dluhy na pospas osudu a nijak je neřešíte, je jen otázkou času, kdy věřitelům dojde trpělivost a exekutor se objeví za vašimi dveřmi. Nic nenaděláte, do bytu ho pustit musíte. Nemáte-li peníze na zaplacení dlužné částky, oblepí vám žlutými nálepkami veškeré vybavení domácnosti. Co teď? Exekutor velmi často spoléhá na to, že pod tímto psychickým nátlakem peníze někde seženete a dluh prostě uhradíte. To však pro dlužníka není žádné řešení, neboť se stále více a hlouběji propadá do dluhové pasti. Jak si tedy může dlužník nejlépe poradit? Hlavním cílem exekuce, stejně jako oddlužení, je uspokojit pohledávku věřitele a přimět dlužníka k placení. Avšak oddlužení a exekuce jsou dva zcela odlišné pojmy. Exekuce bohužel ještě více prohlubuje finanční krizi dlužníka a nijak ji na rozdíl od oddlužení neřeší. Ovšem v některých případech, kdy není možné naplnit podmínky insolvence, je exekuce na plat provedená měsíčními srážkami ze mzdy, přijatelným způsobem, jak dlužnou částku zaplatit.

Oddlužení nebo exekuce

Pokud jste si v minulosti nabrali různé spotřebitelské půjčky a úvěry, jejichž splátky jsou už nad vaše možnosti a úroky nezadržitelně rostou, rozhodně se vyplatí usilovat o oddlužení neboli osobní bankrot. Ovšem na osobní bankrot nedosáhne každý. Nejenže je nutné splňovat podmínky dané insolvenčním zákonem, ale také musíte dostatečně vydělávat. Oddlužení je velmi tvrdé řešení jak pro dlužníky, tak i věřitele. Jako dlužník budete po dobu pěti let žít na hranici životního minima a jako věřitel se musíte smířit s tím, že vaše pohledávka bude naplněna jen do určité výše, se zbytkem se musíte navždy rozloučit. V tomto směru je tedy exekuce jednodušší, dlužník nejenže musí věřiteli splatit celý závazek, ale ještě navíc uhradit celé náklady exekučního řízení. Oddlužení a exekuce není tedy totéž, avšak exekuce je v mnoha případech splácení bez konce.

Účelem exekuce je uspokojit zásadně pohledávku jednoho věřitele, kdežto účelem insolvenčního řízení je uspořádat vztahy mezi dlužníkem a všemi jeho věřiteli. Je-li proti vám vedeno více exekucí, pak jedinou legální cestou, jak se bránit před výkonem exekuce, je oddlužení. V prvé řadě musíte vycházet z toho, jaké dluhy a vůči komu máte.

Insolvenční řízení blokuje provedení exekuce

Abyste vůbec mohli soud požádat o oddlužení, je nutné splňovat jednu ze základních podmínek insolvenčního zákona: musíte mít závazky alespoň ke dvěma věřitelům a mít dluhy minimálně 30 dnů po splatnosti. Je-li tato podmínka splněna, pak můžete na místně příslušný soud podat insolvenční návrh a do dvou hodin od podání návrhu jste chráněni insolvenčním zákonem, který zastaví veškeré exekuce, dluhy se nebudou dále navyšovat o úroky a veškeré platby splátek se zastaví až do rozhodnutí soudu. V této fázi vám ani exekutor nemůže odvést oblepené vybavení domácnosti. Jakmile soud rozhodne o úpadku dlužníka a určí způsob oddlužení (zpravidla to bývá splátkový kalendář), teprve potom začnete plnit svoje závazky vůči věřitelům. Dlužníkovi tak nezbývá nic jiného, než během následujících pěti let zaplatit minimálně 30 % z celkového objemu všech dluhů.

Oddlužení je řešením exekucí

V případě, že insolvenční soud rozhodne o řešení úpadku dlužníka konkurzem, nastává zcela jiná situace. Při konkurzu dochází ke zpeněžení veškerého majetku dlužníka a jeho výtěžek se rozdělí mezi věřitele. Každý dostane poměrnou část podle velikosti dluhu, takže  pohledávky věřitelů jsou uspokojeny jen ve velmi malé míře. Avšak po skončení insolvence mohou věřitelé zbývající pohledávky dál po dlužníkovi exekučně vymáhat. Konkurz rozhodně řešením exekuce není. A co oddlužení a exekuce? Splnění podmínek oddlužení může pro dlužníka znamenat nový restart života. Sice musí žít pět let s minimálními příjmy, nicméně po této době je osvobozen od placení neuhrazených částí pohledávek věřitelů. Jestliže byly proti těmto pohledávkám vedeny exekuce, musí být zastaveny. Proto je možno považovat oddlužení za skutečné řešení exekuce.  

Pokud zápasíte s dluhy, nečekejte až narostou o další úroky a řešte je včas. Věřte, že exekuce je jen otázka času, tak jako tak vás vždy dostihne. Nedělejte žádná unáhlená rozhodnutí a raději se nejprve obraťte na odborníky. Oddlužovací společnosti, případně bezplatné finanční poradny jsou tu od toho, aby vám pomohli.

Napsat komentář