Otázky a odpovědi: Co je insolvence a exekuce na mzdu?

Nadělat dluhy je daleko lehčí, než je potom splatit. Nejednomu dlužníkovi dokážou pěkně zamotat hlavu a znepříjemnit život. Věřitelé vám nedají pokoj do té doby, dokud jim vše neuhradíte do poslední koruny. A tak se velmi často půjčka splácí další půjčkou, úroky nezadržitelně rostou a vy přestáváte mít finance pod kontrolou. V takovém případě je nejvyšší čas se zastavit a začít celou situaci řešit, jinak se dluhů nezbavíte do konce života. Dříve, než začnete podnikat jednotlivé kroky k novému životu, ujasněte si základní otázky a odpovědi: co je insolvence a exekuce na mzdu? Oddlužení je sice náročná cesta, ale zároveň jediný legální způsob, jak se všech dluhů zbavit. Naproti tomu exekuce je často splácení bez vidiny konce. Máte-li už na krku exekuci, je insolvence neboli oddlužení jejím řešením, abyste nepřišli o veškerý majetek.

Insolvence

Oddlužení je dlouhodobý proces, který vám po pěti letech života na úrovni životního minima smaže všechny dluhy z minulosti. Stačí, když věřitelům zaplatíte 30 % z hodnoty jejich pohledávek. Avšak tak jednoduché to zase není. Osobní bankrot má přesně zákonem stanovené podmínky, jejichž splnění je nutné k tomu, aby vám soud vůbec osobní bankrot povolil. Dlužníci se často ptají na základní otázky a odpovědi: co je insolvence a exekuce na mzdu? Insolvence přichází v úvahu jedině tehdy, pokud máte závazky alespoň ke dvěma věřitelům a jsou 30 dnů po splatnosti. Naopak účelem exekuce je uspokojit pohledávku jednoho věřitele. Oddlužení je možné dvěma způsoby, prodejem majetku nebo splátkovým kalendářem, to však záleží na rozhodnutí soudu. Ve většině případů probíhá oddlužení formou splátkového kalendáře, kdy zaměstnavatel jako plátce mzdy postupuje v podstatě stejně jako při exekuci na mzdu. Bez peněz ale nebudete, na živobytí vám zůstane tzv. nezabavitelná částka, kterou vám zaměstnavatel musí vždy vyplatit.

Exekuce na mzdu

Jestliže jsou soudem nařízeny srážky ze mzdy nebo platu kvůli exekuci nebo insolvenci, musí dlužníkovi zůstávat nezabavitelné minimum, které slouží k zajištění nezbytných životních nákladů. Jeho výše je rozdílná podle toho, zda žije sám a nebo má vyživovací povinnost vůči manželce a dětem.

Nezabavitelná částka se počítá z čisté mzdy a tvoří ji ⅔ součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. Každý rok při výpočtu dochází k drobným změnám, a tak se pro rok 2017 nezabavitelná částka o něco málo snižuje. Důvodem je snížení normativních nákladů na bydlení (o 36 Kč) oproti roku 2016.

Od 1. ledna 2017 nezabavitelná částka osoby dlužníka činí 6 154,67 Kč a za každou další vyživovanou osobu se nezabavitelné minimum zvyšuje o ¼ , tedy o 1 538,67 Kč. Pokud má tedy zaměstnanec například manželku a dvě děti, nezabavitelná částka v roce 2017 je stanovena ve výši 10 771 Kč. Výše nezabavitelného minima závisí rovněž na tom, komu dlužíte. Pokud je soudně vymáháno výživné na děti (alimenty) a nebo je mezi věřiteli stát, pak musí být v prvé řadě uspokojeny tzv. přednostní pohledávky.

Jak si poradit, když je současně exekuce na mzdu a bankovní účet?

Někdy může nastat situace, kdy jsou u zaměstnance nařízeny exekuční srážky ze mzdy, takže zaměstnavatel srážky provede a zbytek mzdy, kterou má vyplatit, odešle na bankovní účet zaměstnance. Ten však může být rovněž zablokovaný exekutorem a zaměstnanec tedy ve skutečnosti nedostane vůbec nic. Máte-li exekuci na účet v bance, je povolený pouze jednorázový výběr sumy ve výši dvojnásobku životního minima. V případě, že máte současně exekuci na mzdu a na účet v bance, je nutné požádat zaměstnavatele o výplatu mzdy v hotovosti.

Napsat komentář