Nenávratná půjčka zaměstnanci

Hledáte pro sebe vhodnou půjčku? Nevyhovují vám standardní podmínky bankovních i nebankovních společností a potřebovali byste půjčku takzvaně šitou na míru? I to se vám může podařit. Víte totiž o tom, že půjčit si můžete i u svého zaměstnavatele? Na zaměstnaneckou půjčku není sice žádný právní nárok, ale některé firmy je svým zaměstnancům v rámci různých benefitů nabízí. Vedle delší dovolené, příspěvku na dovolenou či zdravotní péči si můžete třeba také sjednat půjčku. Přitom se nemusí hned jednat o vysokou investici, vždy se můžete dohodnou na libovolné částce. Kolikrát máte půjčku s lepším úrokem než v bance a u některých půjček nemusíte ani zdůvodňovat, na co peněžní prostředky použijete. Kromě půjčky návratné, kterou lze získat s mnohem menším nebo nízkým úrokem než je běžná míra úrokové sazby, můžete také dosáhnout za jistých podmínek i na návratnou půjčku, která však podléhá specifickým podmínkám. V případě nenadálých finančních potřeb jistě není od věci tuto nabídku využít.

Chci půjčit

Zaměstnanecká půjčka

Jak již bylo jednou řečeno, na zaměstnaneckou půjčku není žádný právní nárok a nedostane ji automaticky každý zaměstnanec. Firmy je poskytují jen těm nejlepším zaměstnancům, kteří jsou ze strategického hlediska významní pro stabilní chod firmy. Proto zaměstnavatelé poskytují půjčky jen těm nejlepším a nejvýše kvalifikovaným zaměstnancům a je to pro ně určitý druh odměny za dobře odvedenou práci. Takže když váš kolega v kanceláři dostane od šéfa nabídku na půjčku, neznamená to hned, že to samé se bude týkat i vás. Rozhodnutí o zaměstnanecké půjčce je plně v kompetenci vedení firmy a je výlučně na ní, kdo takovou výsadu získá a kdo nikoli. Na druhou stranu ale nemusíte hned nabýt dojmu, že pracujete špatně, takto se to také brát nedá. Výše poskytnuté půjčky také závisí na firemních fondech a jejich hospodaření s penězi, co si může dovolit a co ne. Proto se také výše poskytnuté půjčky sjednává zcela individuálně tak, aby vyhovovala oběma stranám. Stejně tak i potom podmínky, za kterých bude splácena. Je celkem samozřejmé, že vedení firmy nabídne zaměstnanci takové úroky, které budou pro něj vždy lepší než u jiné úvěrové společnosti. Jinak by zaměstnanecká půjčka ztrácela na exkluzivitě a nebyla by pro zaměstnance zajímavá. Řada firem vnímá možnost půjčky zaměstnanci jako stabilizační prvek firmy.

Návratná půjčka zaměstnanci

Zaměstnanecké půjčky se řídí ustanovením občanského zákoníku, a ten říká, že musí v každém případě jít o půjčku návratnou, která je ze strany zaměstnavatele poskytnuta zaměstnanci s nízkým než obvyklým úrokem. Kromě toho jasně vymezuje situace, kdy může v neobvyklých situacích získat zaměstnanec i půjčku nenávratnou. Zaměstnanecká půjčka je sjednána na základě smlouvy o půjčce a je v ní jasně uvedeno kolik a v jakém termínu musí zaměstnanec zaměstnavateli vrátit i s dohodnutými úroky. Pro zaměstnance je taková půjčka přínosem, jelikož není pro něj předmětem daně z příjmu. Zdanitelným příjmem je pouze rozdíl mezi obvyklou výší úroku a skutečným úrokem z poskytnuté půjčky. Stejně tak i zaměstnavatelům přináší zaměstnanecká půjčka půjčka spoustu předností, jelikož tyto půjčky nejsou považovány za daňový náklad.

Půjčky osvobozené od daně z příjmu

Pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnout na návratné půjčce, mohou být ve zvláštních případech zaměstnavatelem poskytnuty z fondu kulturních a sociálních potřeb zaměstnanci peněžní prostředky, které potom nepodléhají zdanění. Pouze když je příjem ze závislé činnosti zaměstnance navýšený o peněžní zvýhodnění, jenž podléhá zdanění, pak zaměstnavatel hradí v rámci daňového výdaje povinné pojistné. Od daně z příjmu jsou osvobozeny všechny půjčky na bytové účely do částky 100 000 Kč nebo k překlenutí tíživé finanční situace do 20 000 Kč. Pokud je zaměstnanec postižen živelní pohromou, pak mu může být poskytnuta půjčka na bytové účely ve výši jeden milion korun a k překlenutí tíživé finanční situace ve výši 200 000 Kč. Tyto půjčky jsou poskytnuty pouze na tyto zákonem vymezené účely a při splnění limitů pro výši půjčky. Pokud by půjčka tento limit přesáhla, pak by případný rozdíl podléhal zdanění dle příslušných sazeb.

Sjednat půjčku

Nevratná půjčka od zaměstnavatele

Vedle klasické návratné půjčky může firma poskytnout zaměstnanci také půjčku nenávratnou, avšak tato forma úvěru se používá jen v mimořádně obtížných situacích. Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout nenávratnou půjčku jako jednorázovou sociální výpomoc a to do výše až 500 000 Kč. Taková půjčka přichází na řadu třeba když dojde k nějaké živelní pohromě, ekologické či průmyslové havárii. Nevratná půjčka rovněž nepodléhá zdanění. Jestliže by ale vypůjčená částka převýšila stanovený limit půl milionu korun, pak by tato částka byla připočítána k celkovému příjmu zaměstnance a musela by být zdaněna.

Zaměstnanecká půjčka je jedním z firemních benefitů, která je ze strany zaměstnavatele vnímána jako stabilizační prvek a pro zaměstnance se jeví jako lákavá nabídka finanční výpomoci. Firmy, které mají dostatek volných peněžních prostředků mohou poskytnout bezúročnou půjčku nebo s nízkým úrokem, za určitých podmínek i půjčkou nenávratnou.