Insolvence dlužníků: Jak se dostat z finanční krize

Topíte se po pás v dluzích a nevidíte žádné východisko? Splátky úvěrů jsou už natolik vysoké, že převyšují vaše možnosti? Pak se chyťte záchranného kruhu v podobě insolvence dlužníků. To je jediná cesta z finančního pekla. Insolvence neboli osobní bankrot sice není žádný med, čeká vás kruté pětileté období, ale budete mít klid. Žádný exekutor za dveřmi, žádní vymahači, žádné další složenky. Stačit jen dodržovat podmínky a během pěti let splatit alespoň třetinu veškerých závazků. Poté se zbytek dluhů vymaže, jako by nikdy nebyl a vy můžete začít znovu. Chcete vědět, co všechno musíte pro oddlužení udělat?

Insolvence je pro každého

Insolvence nebo také oddlužení je pro všechny odpovědné dlužníky, kteří se do tíživé finanční situace dostali zejména tím, že špatně odhadli svoje možnosti. Zlákali je různé půjčky, spotřebitelské úvěry a žili v domnění, že to všechno “nějak” půjde. Jenomže cesty osudu jsou nevyzpytatelné, přijde nemoc, ztráta zaměstnání, partner vás opustí a problém je na světě. Ano, taková situace jistě mnoho radosti nepřinese, ale všechno se dá řešit. Každý dlužník může požádat soud o osobní bankrot, který je jediným pomocníkem na cestě z dluhové pasti. Máte-li skutečně zájem svoji situaci řešit a soud neshledá žádné nepoctivé postranní úmysly, můžete se vydat na cestu insolvence dlužníků.

Podejte žádost o osobní bankrot

Jestliže nezvládáte svoje dluhy splácet a tudíž se nacházíte v platební neschopnosti, můžete vyhlásit osobní bankrot a podat návrh na povolení oddlužení. Ten podává výhradně jen dlužník u krajského soudu v místě svého trvalého bydliště na předepsaném formuláři (můžete si jej stáhnout na internetu) a připojí k němu také nezbytné přílohy (seznam majetku a závazků, potvrzení o příjmech, atd.). Jakmile soud zahájí insolvenční řízení a rozhodne o úpadku dlužníka, veškeré exekuce a vymáhání ze strany věřitelů se zastaví. Vaší povinností je za dobu pěti let splatit minimálně 30 % z celkové částky všech dluhů. Na živobytí vám zůstane jen nezabavitelná částka.

Osobní bankrot má několik podmínek, které jsou stanoveny insolvenčním zákonem:

  1. Jako dlužník musíte disponovat pravidelným příjmem: Základní podmínkou oddlužení je mít pravidelný příjem v dostatečné výši. Pokud tuto podmínku pro povolení oddlužení nesplníte, s největší pravděpodobností vám soud osobní bankrot nepovolí. Naopak je vyžadováno, abyste jako dlužník měli příjem dlouhodobého charakteru – mzdu, plat, mateřskou, rodičovský příspěvek, důchod, odměnu z dohody o provedení práce, atd. Výše příjmů musí být v takové výši, abyste dokázali měsíčními splátkami pokrýt alespoň 30 % veškerých závazků v období pěti let. V případě, že máte nedostačující příjem, je možné podmínku splnit tak, že si opatříte třetí osobu, která bude po dobu pěti let přispívat na splácení oddlužení.
  2. Dlužník musí mít více věřitelů: Platební neschopnost je dle insolvenčního zákona popsána jako situace, kdy má dlužník závazky vůči dvěma a více věřitelům a které jsou více jak 30 dnů po splatnosti. Máte-li více závazků u jednoho věřitele, není podmínka mnohosti věřitelů splněna.
  3. Dlužník není schopen plnit svoje závazky: Za neschopnost plnit svoje závazky se považuje situace, kdy dlužník neplní závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti, zastavil platby podstatné části svých závazků a když není možné dosáhnout splacení pohledávky výkonem rozhodnutí nebo exekucí. O platební neschopnost se jedná i v případě, kdy existuje reálná šance, že taková situace brzy nastane.
  4. Dlužník musí mít čistý trestní rejstřík: Dlužník, který podává návrh na povolení oddlužení nesmí být v posledních pěti letech pravomocně odsouzen za majetkové či hospodářské trestné činy, např. krádež, podvod, neoprávněné podnikání, krácení daní, atd.

Pokud splňujete základní podmínky, kdy je insolvence dlužníků zpravidla povolena, můžete vyhlásit osobní bankrot. Jakmile podáte návrh na povolení oddlužení, soud okamžitě zkontroluje jeho formální správnost a zahájí insolvenční řízení. V jeho průběhu se věřitelé přihlašují se svými pohledávkami a po uplynutí lhůty 30-ti dnů se rozhodne o způsobu oddlužení. Zde existují dvě varianty: buď se stanoví splátkový kalendář a nebo se zpeněží majetek dlužníka. Zpravidla ve většině případů vítězí první možnost.

Sepsání návrhu na oddlužení vyžaduje řadu náležitostí, a proto chcete-li s oddlužením uspět u soudu, využijte služby oddlužovacích společností, které vám s podáním návrhu pomohou. Případně se můžete obrátit se žádostí o pomoc na různé neziskové organizace a bezplatné občanské poradny.

Napsat komentář