Oddlužení manželů řeší finance celé rodiny

V oblasti rodinných financí se do bezvýchodné situace stále častěji dostávají nejen jednotlivci, ale i celé rodiny. Zadlužení rodin neustále stoupá a lidé nezvládají plnit svoje závazky. Je celkem jedno, zda-li jsou dluhy vzniklé v době trvání manželství společným dílem partnerů a nebo je nadělal jen jeden z nich. Odpovídají za ně oba dva stejně. Proto mají také manželé možnost žádat o oddlužení společně a podat k soudu pouze jediný návrh na povolení oddlužení. Tím získávají po celou dobu insolvenčního řízení postavení nerozlučných společníků a jsou považováni za jednoho dlužníka. Oddlužení manželů chrání oba partnery, tedy i toho, který dluhy nezavinil. Ani případný rozvod nemá na probíhající oddlužení žádný vliv.

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů probíhá téměř stejně jako oddlužení jednotlivce a řídí se platnými podmínkami insolvenčního zákona. I když úvěrovou či jinou smlouvu podepsal jen jeden z manželů, jedná se o závazek ve společném jmění manželů (SJM) a lze jej uspokojovat ze společného jmění manželů. Jestliže by na tento dluh byla uvalena exekuce, lze exekucí postihnout i druhého manžela. Kdyby tedy o oddlužení požádal jen jeden z manželů, druhý by mohl spadnout do exekučního řízení, což by se projevilo na finanční situaci celé rodiny. Proto je nejvhodnějším řešením podání společného návrhu na oddlužení manželů. Podmínkou však je, aby dlužníci byli skutečně manželé. Pokud partneři spolu žijí jako druh a družka, musí žádost o osobní bankrot podat každý samostatně.

Sníží se společný dluh manželů

Společné oddlužení manželů má pro rodinné finance spoustu výhod. V prvé řadě se vám podstatně sníží náklady na celé insolvenční řízení. Ať už mají manželé některé nebo všechny závazky uzavřeny společně, do společného oddlužení manželů se započítávají jedenkrát. To znamená, obdobně jako v případě jednotlivce, musíte být schopni během následujících pěti let splatit minimálně 30 % všech svých závazků. Formu splácení schválí soud, zpravidla zvítězí splátkový kalendář nad zpeněžením majetku. V případě splátkového kalendáře, kdy na celý bezchybný průběh oddlužení dohlíží insolvenční správce, mu rovněž náleží jen jedna odměna. Díky společnému oddlužení manželů tak dojde ke snížení společného dluhu. Exekuce se zastaví a nemůže být vedena ani proti jednomu z vás.

Rozvod nemá na oddlužení žádný vliv

Rozvést se můžete kdykoli, i v pětiletém období oddlužení, v tom vám nikdo zabránit nemůže. Ovšem povinnosti splácet dluhy se tím nezbavíte. Oba partneři musí po rozvodu pokračovat ve splátkovém kalendáři stejným způsobem, jako když manželé byli. Jestliže se rozvádíte, je třeba tuto skutečnost ohlásit insolvenčnímu správci a plátci mzdy. Podle nových podkladů bude zohledněno výživné na nezletilé děti, případně bývalého partnera a nově přepočítána nezabavitelná částka v oddlužení. Ta se samozřejmě sníží o jednu vyživovanou osobu.

Dříve než požádáte o rozvod, uvažte, zda-li při tak radikální změně budete schopni splatit alespoň třetinu závazků. V opačném případě by nebyla dodržena základní podmínka insolvenčního zákona a soud by oddlužení zastavil. Tím byste se opět mohli dostat do spárů exekutorů.

Chcete-li se žádostí o oddlužení uspět u soudu, věnujte největší pozornost samotnému zpracování návrhu na povolení oddlužení. Perfektně sepsaný návrh bez formálních chyb je prvním krokem na cestě k oddlužení.

2 komentáře k “Oddlužení manželů řeší finance celé rodiny

Napsat komentář