Insolvenčí rejstřík: O dlužníkovi vám řekne vše

Co je insolvenční rejstřík? Co se z něj dozvíte a jak se do něj dostanete? To jsou otázky, které zajímají nejednoho dlužníka usilujícího o osobní bankrot. Oddlužení je běh na dlouhou trať. Probíhá v několika fázích a každá z nich vyžaduje určité administrativní kroky. Jednotlivé právní úkony se potom zaznamenávají právě v insolvenčním rejstříku. Tak by se dal velmi jednoduše charakterizovat insolvenčí rejstřík. Když podáte insolvenční návrh a nebude soudem zamítnut z důvodu formální chyby, do dvou hodin je zahájeno insolvenční řízení. Tato informace je zároveň ihned zveřejněna v insolvenčním rejstříku. Co to pro dlužníka znamená? V prvé řadě je zastavena činnost exekutorů a jakékoli vymáhání pohledávky ze strany věřitelů je v tuto chvíli v rozporu se zákonem. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku se tak každý člověk může o probíhajícím nebo již v minulosti proběhlém insolvenčním řízení dozvědět téměř vše. Přitom na seznamu dlužníků nejsou jen fyzické osoby, ale také firmy.

K čemu slouží insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je důležitým zdrojem informací jakékoli insolvence. Můžete zde vyhledat konkrétní osoby a firmy, zjistíte, kdo se nachází v úpadku a kdo nikoliv. Vzhledem k tomu, že je insolvenční rejstřík veřejně přístupný, můžete si z něj pořizovat výpisy či kopie. Pokud se tedy chcete oddlužit formou osobního bankrotu, musíte počítat s tím, že insolvenčí rejstřík poskytne komukoli veškeré podrobnosti o celém průběhu vašeho insolvenčního řízení. V insolvenčním rejstříku insolvenční soud zveřejňuje chronologicky informace a písemnosti týkající se rozhodnutí soudu, všechna podání učiněná v insolvenčním řízení a další informace, které má soud dle zákona zveřejňovat.

Přes insolvenční rejstřík probíhá také doručování některých písemností účastníkům insolvenčního řízení. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis, jehož součástí jsou rovněž dokumenty a listiny, které mohou být veřejnosti dočasně nepřístupné (jejich okamžité zveřejnění by mařilo účel insolvenčního řízení). Ze zákona se v insolvenčním rejstříku nezveřejňují dokumenty, jež podléhají utajení. Kromě insolvenčních spisů rejstřík obsahuje Seznam insolvenčních správců a Seznam dlužníků.

Hledání osob a firem v insolvenčním rejstříku

Insolvenční rejstřík je online seznam dlužníků a firem, který je k dispozici přímo na oficiálních webových stránkách. Vyhledávání osob a firem je poměrně jednoduché a veškeré informace zde získáte zdarma. Pro hledání konkrétní osoby nebo subjektu stačí zadat jen údaje, které znáte – jméno a příjmení, rodné číslo, IČO, obchodní jméno společnosti, spisovou značku (cokoli třeba jen rok), atd. Na základě jen jednoho z těchto údajů vám systém nabídne seznam, z něhož si už snadno vyberete a po kliknutí na detail se vám zobrazí všechny podrobnosti o daném insolvenčním řízení.

Kdy dojde k výmazu z insolvenčního rejstříku

Jak už bylo řečeno, zahájením insolvenčního řízení je tato informace okamžitě zveřejněna v insolvenčním rejstříku. V případě, že soud insolvenční návrh zamítne nebo dojde ke zrušení osobního bankrotu (z důvodu neplnění podmínek, apod.), může dlužník požádat o vyškrtnutí ze seznamu dlužníků již po třech měsících. Je-li však dlužníkovi insolvence schválena a následně proběhne oddlužení, jsou všechny informace o dlužníkovi zveřejňovány ještě pět let po ukončení celého insolvenčního řízení. Záznam v insolvenčním rejstříku může být tedy do budoucna překážkou například k získání bankovního úvěru.

Napsat komentář