Před dluhy vás nezachrání ani důchod. Zadluženost seniorů stoupá!

Místo poklidného stáří dluhy na krku? Bohužel, statistiky hovoří za vše: na konci června čelilo exekuci na důchod bezmála 88 tisíc lidí, což je o 3 000 víc než na konci minulého roku a dvakrát více oproti roku 2009. Průměrný věk důchodce s exekucí je 61 let a výše exekuční srážky na důchod se průměrně pohybuje kolem 2 000 Kč. Přitom exekucí jsou postiženy nejen starobní důchody, ale i invalidní, vdovské a sirotčí. Odchodem do důchodu se tedy žádné exekuci nevyhnete. Někteří lidé, kteří mají v období svého aktivního života problémy se splácením, přemýšlí o předčasném důchodu, ovšem ani ten není tím správným řešením. Česká správa sociálního zabezpečení může provádět exekuční srážky ze všech důchodů.

Důchodce jako dlužník

Daleko více než důchody starobní jsou exekucí postiženy invalidní důchody, kdy má exekuci na důchod každý čtrnáctý Čech, v Ústeckém kraji dokonce každý desátý. Není výjimkou, že lidé odchází do důchodu již s několika exekucemi. Lidem naskakují dluhy nejen z půjček, ale také z nezaplacených pokut v dopravních prostředcích, za parkování, odvoz odpadu, parkování, neplacení výživného, ručení za půjčku, atd. V době zaměstnaneckého poměru jim dlužnou částku strhával přímo zaměstnavatel a odchodem do důchodu tato povinnost přešla na Českou správu sociálního zabezpečení. A tak se rázem život v penzi změnil v nepříjemné splácení. Místo důstojného podzimu života, kdy mají být lidé částečně finančně zajištěni z vlastních úspor, aby se mohli věnovat pouze svým zájmům a koníčkům, musí čelit přetrvávajícím problémům.

Kdo provádí exekuci na důchod

Exekuci z důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení ze zákona a její pracovníci nemají žádné pravomoci prověřovat nebo kontrolovat nakolik je exekuce oprávněná. Srážky z důchodu jsou prováděny na základě exekučního titulu ze soudu nebo exekutorského úřadu. Pokud má penzista dlužník jakékoli námitky proti exekuci, musí je směřovat přímo na daný exekutorský úřad nebo soud. Pracovníci České správy sociálního zabezpečení nemůžou při podání žádosti o důchod exekuční srážky prominout.

Exekucí nemůže být postižen celý důchod

Exekuce z důchodu se v praxi provádí úplně stejně jako exekuce na mzdu. Každý měsíc musí penzistovi zůstávat tzv. nezabavitelná částka na živobytí. Česká správa sociálního zabezpečení dokonce eviduje případy, kdy kvůli nízkému důchodu peníze strhávat nemůže. Ale to neznamená, že dluh zanikne! Jakmile se totiž výše důchodu třeba díky valorizaci nebo při změně vyživovaných osob změní, začne úřad okamžitě se srážkami.

V roce 2017 nezabavitelné minimum důchodce jednotlivce činí 6 155 Kč. Z této částky se tedy nemůže nic víc strhávat. Na každou další vyživovanou osobu se zvedá o 1 539 Kč. Bez omezení se může srážet ze sumy nad 9 232 Kč.

Srážení částky důchodu může Česká správa sociálního zabezpečení ukončit až po úplném splacení dluhu, tedy včetně úroků a nákladů exekučního řízení. Přitom exekuci nelze ukončit jen na základě oznámení důchodce, že dluh uhradil, ale pouze na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Dluhy řešte včas

Před dluhy se nikam neschováte a nezachrání vás ani důchodový věk. Všechny půjčky a úvěry je nutné vždy řádně promyslet a jejich nutnost velmi zodpovědně uvážit. Nemáte-li dostatečně naspořeno, už i tak je životní úroveň penzisty velmi nízká. Proto není dvakrát rozumné zatížit výplatu důchodu ještě navíc exekučními srážkami. V každém případě se snažte všechny svoje závazky splatit v době, kdy ještě aktivně pracujete a máte dostatek pracovních příležitostí. Případně můžete uvážit oddlužení formou osobního bankrotu, které vás dokáže po pěti letech zbavit dluhů jednou provždy. Věřitelům zaplatíte pouze třetinu a zbytek se vám odmaže. Oddlužením dokážete zastavit i již probíhající exekuci a v extrémním případě vám zachrání střechu nad hlavou. Naproti tomu exekuci musíte vždy splatit až do poslední koruny, tudíž všechny neuhrazené pohledávky vám z důchodu odkrojí pokaždé svůj krajíc.

Poslední roky dokládají, že exekuce se netýká jen lidí na pokraji společnosti. Do exekucí se dostávají i lidé, kteří si nikdy nemysleli, že se jim něco takového může stát. Na vině jsou  často nečekané a tragické rodinné události, nemoc, úraz nebo ztráta partnera.

Napsat komentář