Centrální evidence exekucí: Vaše dluhy pod drobnohledem

Dlužit peníze se rozhodně nevyplácí. Věřitelé vždy najdou způsob, jak z vás dlužnou částku vymoci bez ohledu na to, jestli vás třeba připraví o veškerý majetek. Pokud nesplácíte, jednoduše na vás pošlou exekutora. Jakmile je na vás uvalena exekuce, okamžitě je vaše jméno evidováno v seznamu Centrální evidence exekucí. Rázem se z vašeho dluhu stává věc veřejná a kdokoli si může zjistit veškeré informace o právě probíhajícím exekučním řízení. Pro zadluženého člověka je to určitě nepříjemné, ale při pohledu z druhé strany velmi užitečné. V životě jsou situace, kdy si rádi někoho preventivně proklepnete a sami se přesvědčíte, zda-li nemá někde nějaký vroubek. Kdy se dlužník ocitne v evidenci a jak se z ní opět dostane ven? Kde a jak pořídit výpis z Centrální evidence exekucí? Odpovědi naleznete v následujících řádcích.  

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí (CEE) je veřejný seznam, který je provozován Exekutorskou komorou České republiky v souladu s právními ustanoveními. CEE eviduje veškeré informace vztahující se ke konkrétnímu exekučnímu řízení. Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekučního řízení se provádí do tří dnů po zapsání doložky provedení exekuce, stejně tak zápis z usnesení o odkladu nebo zastavení exekuce se provede do tří dnů od nabytí právní moci těchto rozhodnutí.  

Co můžete v Centrální evidenci exekucí zjistit?

 • zda byla na konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu pravomocně nařízena exekuce
 • který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce
 • kolik peněz se v exekuci vymáhá
 • kdy byla exekuce nařízena
 • zda byla exekuce pravomocně odložena nebo zastavena

Jenomže ani Centrální evidence exekucí není stoprocentní. V evidenci nenajdete údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, o exekucích vedených orgány státní správy, finančními orgány nebo zdravotními pojišťovnami. Ale i přesto má nahlížení do evidence svůj nesporný užitek. Pokud totiž vstoupíte do právního vztahu s někým, na koho je uvalena exekuce, a vy o tom nevíte, může vám to způsobit nemalé komplikace, případně i finanční ztráty.

Proč si pořídit výpis z Centrální evidence exekucí a v jakých situacích se vám může hodit?

 • sami sebe ujistíte, že proti vám není vedeno exekuční řízení
 • pokud chcete někomu půjčit peníze (fyzické nebo právnické osobě)
 • když pronajímáte nemovitost
 • pořizujete nemovitost a chcete mít jistotu, že prodávající je oprávněn s ní nakládat (není součástí exekučního řízení)
 • kupujete ojeté auto
 • jako podnikatel si můžete ověřit každého zákazníka zda-li nehrozí neplacení z jeho strany

Jak získat výpis z Centrální evidence exekucí?

Výpis z evidence si může pořídit kdokoli, nikdo se vás na důvod neptá. Jestliže vás zajímá konkrétní osoba nebo podnikatelský subjekt, máte vždy možnost ověřit si jeho aktuální situaci. Výpis z evidence lze získat třemi způsoby: online, na poště nebo osobně. Nejrychleji se k požadovaným informacím dostanete přímo na webových stránkách Centrální evidence exekucí, ale musíte se zaregistrovat a nabít kredit. Výpis je také k dispozici na pobočkách České pošty, které mají Czech POINT. Zde za každou stranu výpisu zaplatíte padesát korun. Za stejnou cenu si pro něj můžete osobně zajít do pražské nebo brněnské pobočky Exekutorské komory.

Také online nahlížení do evidence je zpoplatněno: jedno vyhledání jedné osoby stojí šedesát korun (nezávisle na počtu stránek, které vám k dlužníkovi vyjedou – co stránka to jedna exekuce). Platí se ale také za informaci, že daný člověk žádnou exekuci nemá.

Vyhledávat můžete podle jména a příjmení, data narození, bydliště, rodného čísla, spisové značky exekuce, identifikačního čísla nebo podle názvu a obchodní značky právnické osoby. Zadaná kritéria k vyhledávání můžete i kombinovat, to znamená, že třeba ke jménu doplníte navíc datum narození nebo adresu.

Máte-li provedenou registraci a minimální kredit na účtu, zobrazí se vám po úvodním vyhledávání seznam probíhajících exekucí vztahujících se k dané osobě nebo subjektu. Když chcete ale získat podrobnější informace, kliknete na tlačítko “Zobrazit detail dokumentu” a z kreditu vám to znovu sebere šedesát korun. Všechny informace se zobrazují v reálném čase, když stejnou informaci zobrazíte opakovaně, znovu vám zmizí šedesát korun. Proto se vyplatí výpis při prvním zobrazení zálohovat. Jakmile totiž okno s odpovědí zavřete, nemůžete ho již zdarma otevřít.

Pokud v Centrální evidenci exekucí vyhledáváte často, dostanete slevu. Počet vyhledávání nad jeden tisíc stojí třicet korun, od deseti tisíc platíte patnáct korun a když překročíte hranici jednoho milionu, zaplatíte za každé další zobrazení šest korun.

Kdy dochází k výmazu z evidence?

Exekuční řízení končí tehdy, pokud je celá dlužná částka včetně úroků a nákladů exekučního řízení zaplacena, případně je exekuce pravomocně odložena nebo zastavena. Údaje o exekuci jsou poté z Centrální evidence exekucí vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dní od konce exekučního řízení, respektive od chvíle, kdy se exekutor o skončení řízení dozvěděl.

Příklad využití evidence v praxi:

Rozhodnete se koupit ojeté auto a kápnete na velmi výhodnou nabídku. Radujete se, jak dobře jste vůz pořídili, a přestože nikomu nic nedlužíte, z ničeho nic vás kontaktuje exekutor s tím, že chce vaše auto zabavit. Důvod? Auto je součástí exekuce, která byla uvalena na původního majitele vozu. I když mají dlužníci zakázáno dál s majetkem nakládat, tedy prodávat i svůj vůz, mnozí z nich toto nařízení nerespektují a snaží se auta rychle zbavit v autobazarech, přes inzerát nebo známé. Obvykle cenu nastaví velmi nízko, takže se auto prodá rychle. A co nový majitel? Najednou nemá ani auto, ani peníze. Jedinou možností je obrátit se znovu na původního vlastníka vozu a požadovat z titulu bezdůvodného obohacení (podvodu) peníze neprodleně zpět. Jenomže předlužený člověk už určitě peníze z prodeje dávno utratil, a tak nakonec nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud. Nebylo daleko rozumnější pořídit si před podpisem kupní smlouvy výpis z Centrální evidence exekucí?

Napsat komentář