Kdy můžu požádat o půjčku po ukončení insolvence

Prošli jste úspěšně celým procesem oddlužení a zbavili se tak nadobro neúměrné dluhové zátěže? Pak jistě víte, že to nebylo právě snadné. Navíc, možnost oddlužení není zcela automaticky dopřána všem předluženým lidem bez výjimky, jelikož je podmíněna literou zákona. Ten říká, že je možno oddlužení aplikovat jen na některé dluhy, tudíž záleží také na tom, co a komu vlastně dlužíte. Je-li mezi vašimi věřiteli pouze jeden subjekt, zpravidla se žádostí o osobní bankrot nepochodíte. Ale konečné rozhodnutí je plně v kompetenci soudu, který nakonec rozhodne, zda na vás vyhlásí osobní bankrot či nikoli. Už jen podáním žádosti o oddlužení je zahájeno insolvenční řízení, během kterého si na vás ani žádný exekutor nepřijde. Nikdo po vás nemůže nic vymáhat a všichni musí vyčkat na stanovisko příslušného soudu. Jakmile rozhodne o vašem úpadku a způsobu oddlužení, nezbývá nic jiného než se jemu podrobit. Pokud totiž nedodržíte podmínky stanovené insolvenčním zákonem, soud vám oddlužení přeruší a okamžitě vás pošle do konkurzu, během něhož v extrémním případě můžete přijít i o veškerý majetek. Chcete-li se tedy zbavit všech dluhů nadobro, nezbývá než zatnout zuby, splatit věřitelům alespoň jednu třetinu a vydržet po několik let jen s minimálními příjmy. Pokud totiž cokoli v tomto období získáte navíc, třeba byť jen výhrou v loterii či darem, vše půjde na dluhy. I když podmínky osobního bankrotu nejsou právě jednoduché, dají se zvládnout. Rodina si musí nastavit přesný rozpočet, i když je předem zřejmé, že jej dokáže vykolejit i sebemenší nenadálý výdaj. Pokud taková situace nastane, určitě je lepší si vypomoci malou půjčkou od rodiny, než znovu přemýšlet nad klasickým úvěrem. Pokud by totiž na tuto skutečnost insolvenční správce přišel, ihned by o celé záležitosti informoval soud a ten by opět pro nedodržení podmínek vaše oddlužení přerušil. Proto je ve vašem vlastním zájmu se insolvenčnímu zákonu bez výjimky podrobit, chcete-li se tímto způsobem navždy oddlužit.

Chci půjčku

Půjčka po insolvenci

Insolvenční řízení zahrnuje dlouhé období, během něhož jsou pohledávky věřitelů zpravidla hrazeny insolvenčními srážkami ze mzdy. Ty seprovádí přímo na mzdové účtárně zaměstnavatele, takže dlužník dostane už jen svůj čistý plat v minimální hodnotě, jenž slouží k pokrytí základních životních potřeb. Vyjít s takovými příjmy není právě jednoduché, ale na druhou stranu ani ne nemožné. Když trochu uberete ze svého životního standardu, omezíte různé koníčky, návštěvy restaurací, zábavu či jiné činnosti, přeci jen úspěšně insolvencí prolujete. Ta také předpokládá, že v tomto období nepřijdete o práci, jelikož tím by se doba splácení o poměrnou část prodloužila. Je tedy ve vašem vlastním zájmu, snažit se jak se dá a splatit věřitelům co nejvíc. I po pěti letech oddlužení můžete konečně podat žádost o ukončení insolvence a je plně na rozhodnutí soudu, jak celou záležitost vyhodnotí. Posoudí, kolik peněz se vám podařilo splatit, jak moc jste se snažili a na základě těchto informací vydá konečné rozhodnutí, čímž vaši insolvenci ukončí a zbytek neuhrazené dlužné částky je vám navždy odpuštěn. Po této době tedy začínáte znovu s čistým štítem, jako kdybyste nikdy žádné dluhy neměli. Bylo by jen škoda, kdybyste si tento stav pokazili a hned si na svá bedra nabrali další nové půjčky, jimž v této fázi nic nebrání v cestě. Poučeni z minulosti byste měli být přeci jen trochu opatrní a nevydávat se neúměrnému riziku.

Půjčka bez registru

Zahájením insolvenčního řízení je každá osoba vedena v insolvenčním rejstříku, který je veřejně přístupný, tudíž hlavně věřitelé do něj mohou kdykoli nahlédnout a zjistit aktuální stav věci. Je přeci jen v jejich zájmu, aby z daných pohledávek získali co možno nejvíce. Jakmile je rozhodnutím soudu insolvence ukončena, nastanou i změny v insolvenčním rejstříku. Ode dne konce oddlužení nedojde sice k úplnému výmazu vaší osoby z rejstříku, ale záznam o vás již není veřejně přístupný. Tím pádem se po ukončení insolvence nabízí naděje na úspěšné získání půjčky. Avšak i když nejste vedeni v insolvenčním rejstříku můžete ještě figurovat v některém z registru dlužníků. Proto je určitě dobré, dříve než podáte žádost o půjčku po ukončené insolvenci, požádat o výpis z registru. To lze učinit velmi snadno například prostřednictvím krátké SMS zprávy v příslušném tvaru a odpověď obdržíte stejnou formou do několika málo minut. Poplatek za tyto služby se vám strhne rovnou z telefonního kreditu. Samozřejmě, že není problém nechat si výpis zaslat emailem, případně v papírové podobě prostřednictvím české pošty. Záleží tedy jen na vás, čemu dáváte přednost. Po ukončení insolvence je však tato informace pro vás velmi cenná a celkem i zásadní k tomu, abyste dál mohli zvolit správný typ půjčky.

Sjednat půjčku

Nebankovní půjčka po insolvenci

I když máte insolvenci úspěšně za sebou, přeci jen naděje na úspěšné získání bankovní půjčky bude velice malá. V bance pouhým náhledem do registru klientských informací snadno zjistí, že jste se dostali v minulosti do problémů se splácením a tudíž vás ohodnotí tak nízkou bonitou, že bude pro úspěšné schválení úvěrové žádosti velmi nedostačující. Lépe uděláte, když se rovnou obrátíte na nebankovní společnost, kde mají pro klienty větší pochopení a je jim jasné, že lidé se nachází v různých obtížných životních situacích. Období po insolvenci je právě jedním z nich. U některých nebankovních společností naleznete přímo i sekci půjček po insolvenci, která má již předem podmínky stanoveny tak, aby jim lidé po insolvenci dokázali bez problému vyhovět. Aby se i naděje na nebankovní půjčku zvýšila téměř k jistotě, bude asi vhodnější, když zvolíte půjčku bez kontroly registru dlužníků. To se týká zejména malých drobných půjček tzv. mikropůjček, které jsou schopny vám půjčit už jen pětistovku do výplaty nebo i několik desítek tisíc korun. U tak malé půjčky se totiž poskytovatelé nezdržují náhledem do registru a spokojí se jen s informací o vašich příjmech. Avšak riziko takto poskytnutého úvěru je na druhou stranu vyváženo poněkud vyšší úrokovou sazbou, tudíž je zcela na vašem uvážení, zda se vám taková půjčka vyplatí či nikoli. Kdybyste po insolvenci chtěli větší půjčku, pak může nebankovní společnost vyžadovat jistou formu ručení v adekvátní hodnotě vzhledem k výši vypůjčené sumy. Můžete ručit další osobou jako spolužadatelem o půjčku a nebo zastavit nemovitost. V každém případně je po ukončené insolvenci cesta k půjčce znovu otevřena.

Pokud uvažujete o půjčce po ukončené insolvenci, důkladně zvažte své reálné možnosti a nikdy se nepouštějte do zbytečného rizika. Nemuselo by se vám to právě vyplatit, jelikož vymáhání dlužné částky v rámci exekučního řízení se pěkně prodraží.