Znáte podmínky oddlužení? Jsou dané zákonem

Oddlužení neboli insolvence je pro mnoho lidí posledním záchranným kruhem na potápějící se lodi dluhů. Předlužený člověk se doslova chytá každé naděje, která ho vyvede z finanční krize, a proto je vyhlášení osobního bankrotu především psychickou úlevou. Exekutor už na vás nemůže stejně jako různé vymahačské firmy najaté věřiteli. Na první pohled to vypadá možná jednoduše, ale insolvence není jen tak. Má svá přísná kriteria, která jsou stanovena insolvenčním zákonem. A tak ne každý dlužník jim dokáže vyhovět. Pojďme se tedy podívat jaké jsou základní podmínky oddlužení.

1. Podmínka – mnohost věřitelů

V případě, že nezvládáte svoje dluhy hradit ze stávajících příjmů a tudíž se nacházíte v platební neschopnosti můžete požádat soud o oddlužení. Čím dříve, tím lépe. Z toho důvodu je možné zahájit insolvenční řízení i v situaci, kdy sice ještě svoje dluhy splácíte, avšak splátky jsou natolik vysoké, že je nemůžete do budoucna zvládnout. Ale nejprve si ujasněte, jaké dluhy máte, podmínky oddlužení jsou jasně dané pro každého. Pokud dlužíte jen jednomu věřiteli, soud vaši žádost o osobní bankrot zamítne. Insolvenční zákon říká, že musíte mít alespoň dva věřitele a vaše závazky musí být minimálně 30 dnů po splatnosti. To znamená, že pokud například  dlužíte dvěma bankám, bance a nebankovní společnosti, je podmínka splněna. Máte-li dvě půjčky u jednoho subjektu, podmínku nesplňujete.

2. Podmínka – schopnost zaplatit minimálně 30 % všech dluhů

Insolvenční soud rozhodne o oddlužení za předpokladu, že budete dostatečně vydělávat. Vaše příjmy musí být natolik vysoké, abyste dokázali splatit minimálně 30 % z celkového objemu všech vašich závazků v následujících pěti letech. K tomu vám musí zůstávat nezabavitelná částka na živobytí a na pokrytí odměny insolvenčnímu správci, který na vás po celou dobu dohlíží. Jestliže máte nějaký majetek a nízké příjmy, může soud rozhodnout o oddlužení formou zpeněžení majetku.

3. Podmínka – bezchybný návrh na povolení oddlužení

Chcete-li se oddlužit, je nutné zahájit tzv.insolvenční řízení. Toto řízení se zahajuje podáním insolvenčního návrhu spolu s návrhem na povolení oddlužení ke krajskému soudu v místě trvalého bydliště. Návrh se podává prostřednictvím předepsaného formuláře a musí být k němu připojeny zákonem i soudem dané přílohy. Formulář jasně vymezuje, co uvést. Především je nutné objasnit, jak k úpadku došlo a přiznat všechny závazky a dluhy. Pokud návrh neobsahuje všechny náležitosti, soud jej rovnou zamítne, případně vám dá sedmi denní lhůtu na opravu. Abyste nepohořeli na formální chybě a zvýšili svoje šance na úspěch, nechte si žádost zpracovat u profesionálů. Tyto záležitosti řeší nejen různé oddlužovací společnosti, ale také finanční poradny a jiné bezplatné organizace.

4. Podmínka – nesledovat oddlužením nepoctivý záměr

Tato podmínka je samozřejmě ryze individuální a soud posuzuje vždy konkrétní okolnosti každého případu. Za nepoctivý záměr zpravidla považuje takové jednání, kdy se dlužník snaží úmyslně poškodit věřitele, zatají majetek hodnotnější povahy, páchá majetkovou trestnou činnost, atd. Pokud se obáváte, že by soud mohl dojít k takovému závěru, je určitě na místě využít advokátních služeb.

5. Podmínka – musíte plnit svoje povinnosti

K úspěšnému oddlužení nestačí jen splňovat výše uvedené základní podmínky. Musíte si plnit také celou řadu povinností, které vám ukládá jak zákon, tak soud. Jestliže dlužník přistupuje k oddlužení lehkomyslně a nedbale, je to nejen důvod k neschválení návrhu na povolení oddlužení, ale také k zastavení osobního bankrotu. Po dobu pěti let musíte spolupracovat s insolvenčním správcem, jehož snahou je v co největší míře uspokojit pohledávky věřitelů. Oznámit musíte každou změnu bydliště, zaměstnání, mimořádný příjem, nesmíte dělat další dluhy. Teprve po uplynutí pětiletého období soud posoudí řádné plnění vašich povinností a oddlužení ukončí.

Napsat komentář