Osobní bankrot: Oddlužení má svá pravidla

Mnoho lidí naseká dluhy a pak neví co s nimi. Pravidelný příjem už na splátky nestačí, sotva tak zůstává na živobytí a úroky pěkně narůstají. Jde to nějak zastavit? Samozřejmě, že ano.  Můžete zkusit osobní bankrot: oddlužení neboli insolvence vám sníží dluhy o 70 %. Jakmile k soudu podáte insolvenční návrh, exekuce se zastaví a vymahačské firmy si dají pohov. Dluhy se přestanou zvětšovat a vy máte konečně klid. Ale tak jednoduché to zase není. Osobní bankrot má zákonem stanovená pravidla a ty je nutné dodržet. Čeká vás období, kdy po dobu pěti let možná budete třít bídu s nouzí, ovšem za cenu života bez dluhů. Chcete-li požádat o osobní bankrot, musíte splňovat základní podmínky. Víte, jaké to jsou?

Hlavní roli hrají vaše příjmy

Dříve než učiníte konkrétní kroky k oddlužení, vezměte si kalkulačku a vše si propočítejte. Jestliže jsou vaše příjmy příliš nízké, soud nepovolí osobní bankrot: oddlužení je schváleno jen těm žadatelům, kteří dokážou ze svých příjmů hradit splátky dluhů věřitelům, odměnu insolvenčního správce a ještě jim musí zůstávat na živobytí. Ovšem tuto podmínku je možné splnit i tak, že budete mít třetí osobu, která bude po dobu pěti let přispívat na oddlužení. V případě, že má dlužník majetek, může oddlužení proběhnout formou zpeněžení majetku, případně kombinací se splátkovým kalendářem.

Dlužíte více věřitelům?

Počet věřitelů je stejně zásadní jako schopnost zaplatit 30 % z celkového objemu všech vašich dluhů. Jestliže máte jen jediného věřitele, na osobní bankrot můžete rovnou zapomenout. To znamená, že když jste si například nabrali více půjček od jednoho poskytovatele a nezvládáte je splácet, soud vám osobní bankrot nepovolí. Závazky musíte mít alespoň ke dvěma věřitelům a být ve splácení v prodlení déle než 30 dní. Avšak není nezbytně nutné mít všechny dluhy přesně 30 dní po splatnosti. Pokud jsou splátky tak vysoké, že je vám jasné, že do budoucna je nezvládáte splácet, nemusíte na nic čekat. Čím dříve požádáte o oddlužení, tím nižší dluhy budete platit.

Kde a jak požádat o osobní bankrot

Oddlužení neboli osobní bankrot je pro dlužníka často jediným východiskem, jak se dostat z neúnosně špatné finanční situace. Aby vás soud oddlužil, musíte spolu s insolvenčním návrhem podat návrh na povolení oddlužení ke krajskému soudu v místě trvalého bydliště. Tím okamžikem je zahájeno insolvenční řízení, kdy je dlužník ochráněn před věřiteli, kteří musí upustit od jakékoli formy vymáhání jejich pohledávek. Jakmile soud rozhodne o úpadku dlužníka, ustanoví insolvenčního správce a vyhlásí osobní bankrot.

Návrh na povolení oddlužení je nutné podat na předepsaném formuláři, jehož vzor je k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti. K němu přiložíte zákonem vyžadované přílohy (seznam majetku, seznam závazků, listiny dokládající příjmy za poslední 3 roky, údaje o předpokládaných příjmech, atd.). V návrhu na oddlužení popíšete co vás přivedlo k úpadku a přiznáte všechny závazky a dluhy. Rozhodně se nevyplatí něco zatajit. Pokud máte dluhy jako manželé, můžete podat návrh společně. Vyhnete se tak dalším soudům a exekucím proti druhému z vás.

Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat všechny náležitosti, jinak jej soud zamítne. Dobře vypracovaný návrh bez formálních chyb je základním předpokladem úspěchu. Proto je určitě na místě obrátit se v této záležitosti na oddlužovací společnost a využít jejich služeb. Jen vybírejte pečlivě a nejprve si zjistěte potřebné reference. Existuje také řada neziskových organizací a bezplatných finančních poraden, kde s vámi žádost o oddlužení sepíší.

Po pěti letech bez dluhů

Osobní bankrot končí rozhodnutím soudu, který posoudí, jak jste plnili podmínky oddlužení ve stanoveném období. Pokud neshledá žádné chyby, můžete požádat o osvobození splácení zbývající části dluhů. V praxi to znamená, že věřitelé už další peníze nedostanou. Dlužníkovi jsou všechny dluhy jednou provždy smazány.

Napsat komentář